Dutch Functional Programming Day 2008

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dutch Functional Programming Day 2008

Johan Jeuring
[Apologies for the following posting in Dutch. This message will only  
be sent once. In the email I ask interested people (presumably Dutch)  
to attend a (yearly) meeting about functional programming in the  
Netherlands, and to register to a Dutch mailing list about functional  
programming.]

---
Eerste (en wat vroege) aankondiging:

De functioneel programmeren dag 2008 vindt plaats op:

   11 januari 2008

bij de Open Universiteit op het studiecentrum Utrecht:

http://www.ou.nl/eCache/DEF/1/931.html

Aanmelden, zowel voor deelname als voor het geven van een  
presentatie, is nu al mogelijk!

Zie ook:

http://www.cs.uu.nl/~johanj/FPDag2008/

Ik heb deze email gestuurd naar zowel de fp-nl lijst, als een  
redelijk groot aantal andere mogelijk geinteresseerden. Ik ben van  
plan om na deze email de aankondigingen alleen maar meer naar fp-nl  
te sturen, dus: meld je aan bij de fp-nl lijst op

https://mail.cs.uu.nl/mailman/listinfo/fp-nl

als je verdere aankondigingen van deze dag wilt ontvangen (fp-nl is  
een lijst met erg weinig verkeer, en wat dat betreft dus redelijk  
onschuldig).

Programma:

10:00-10:30 Koffie
10:30-12:00 Presentaties

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:30 Presentaties
14:30-15:00 Thee
15:00-16:00 Presentaties

16:00-? borrel

Met vriendelijke groet,

Johan Jeuring_______________________________________________
Haskell mailing list
[hidden email]
http://www.haskell.org/mailman/listinfo/haskell